HLR Barn 0-1 år, 1 år-pubertet


Efter denna utbildning är målet att du ska känna dig trygg i hur du bör agera i en nödsituation när ett barn är drabbat.


Med kunskap och repeterande träning kommer trygghet som ökar våra chanser att våga ingripa vid ett hjärtstopp, stroke, luftvägsstopp eller annan olycka.


Tidsåtgång: Kursen tar cirka 4 timmar Max antal deltagare per HLR kurs: 10 st/ grupp

(Gäller det fler än 10 personer så ange det i formuläret).


Detta för att alla ska få utrymme och möjlighet att ställa frågor och göra de praktiska övningarna. Vi vill också kunna garantera en hög kvalitét på er utbildning.


Utbildningen varvar praktisk träning, teori, film med fokus på scenarioövningar och praktiska moment. Inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.


Vi kommer gå igenom symptom och åtgärder när ett barn råkar ut för ett hjärtstopp eller luftvägsstopp. Hur man gör Hjärt Lungräddning med god kvalitét samt hur man lägger barn i stabilt sidoläge. Vad man gör med barn som utsätts för luftvägsstopp eller andra olycksfall relaterade till luftvägarna.


Här kommer vi öva mycket praktiskt på dockor som riktar in sig på spädbarn (0-1 år) samt äldre barn (1 år-pubertet). Vi lägger fokus på hela HLR kedjan där inblåsningar, kompressioner, stabilt sidoläge och luftvägar är ett stort fokus. Vi går även igenom hur hjärtstartare funkar på barn.


Möjligt för tillägg: L-ABC första hjälpen. Hur vi prioriterar och agerar vid olyckor ute i samhället. Blödningar, chock, el skador, nack/skallskador, buktrauman, allergier, astma, epilepsi etc. Skräddarsys efter behov.


I denna utbildning går vi igenom följande:

 • Statistik i samhället
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Stroke
 • Larmrutiner
 • Stabilt sidoläge
 • Inblås
 • Kompressioner
 • HLR med god kvalitét
 • Luftvägsstopp
 • Teoretisk genomgång av hjärtstartare
 • L-ABC Första Hjälpen (tillägg)
 • Första omhändertagande vid olyckor (tillägg)
 • Appar (SOS Alarm & SMS Livräddare)


Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni genomgått godkänd HLR utbildning. Varje deltagare får även ett diplom med instruktörens signatur.


Löfs HLR erbjuder även:

 • Kostnadsfri service på hjärtstartare
 • Tillgång till livräddande appar
 • PDF Affischer & digitala böcker vid önskemål
 • Behovsanalys för första hjälpen artiklar