INSTRUKTÖRSUTBILDNING I Vuxen/Barn-HLR


Det här är en instruktörsutbildning för dig som redan kan hjärt-lungräddning och vill lära ut det till andra. Fokus ligger på pedagogik och hur du motiverar deltagarna till att bli duktiga livräddare. Efter utbildningen blir du instruktör i vuxen-HLR och får självständigt organisera och genomföra HLR-utbildningar med inriktning på vuxna.


Tidsåtgång: Heldag 8 timmar ca

Antal deltagare: 1-6 personer


När du går Instruktörsutbildning HLR genom mig får du med dig ovanligt mycket. Förutom kunskapen om hur man gör hjärt-lungräddning med maximal effekt, vill jag också att både du och dina framtida kursdeltagare ska få en förståelse för när och varför HLR ska utföras.


För mig är det viktigt att kunskapen inte bara finns på papper när man gått en kurs i HLR. Målet är att dina deltagare verkligen ska kunna rädda liv med hjärt-lungräddning, om någon i deras närhet skulle drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.


Under Instruktörsutbildning HLR får du bland annat ta del av hur jag som huvudinstruktör genomför en HLR-utbildning, varvat med kommentarer och diskussioner kring upplägget. Du får pedagogisk kunskap om hur du visar och instruerar på ett tydligt sätt, hur du förklarar, motiverar och ger återkoppling till dina kommande deltagare samt hur du lär ut medicinsk kunskap inom HLR, på bästa sätt.


Som instruktör ska du så småningom ge dina deltagare praktiska färdigheter i hjärt-lungräddning så att de kan utföra HLR när någon i omgivningen drabbas. Dina kursdeltagare behöver också bli mentalt förberedda på situationen så att de vill och vågar ingripa och känner sig trygga med hur de ska agera.


Under Instruktörsutbildning HLR går vi även igenom allt material grundligt, så att du känner dig säker med HLR-docka, andningsmask och andra pedagogiska hjälpmedel som du kan komma att använda under dina utbildningar. Vi säljer all utrustning du behöver och kan ge dig tips och råd om hur du använder den på bästa sätt.


Vi går igenom vilket material du framöver kan komma att behöva och jag hjälper gärna till att hitta de mest kvalitativa artiklarna för dig till de bästa priserna.


Förkunskaper för instruktörsutbildning

  • deltagit i grundutbildning i Vuxen-HLR inom 2-6 månader
  • sett instruktionsfilmen HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp
  • läst in instruktörsbok i vuxen-HLR
  • läst in handlingsplanen HLR vid drunkning
  • genomfört webbutbildning med godkänt resultat
  • förberedd träningsuppgift (skickas ut innan utbildning)


Kursinnehåll:

Övningar att instruera andra deltagare genom de praktiska momenten. Lärandemål för deltagare instruktörsutbildning vuxen-HLR Efter genomgången instruktörsutbildning Vuxen HLR med hjärtstartare ska den blivande instruktören kunna:

  • Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i vuxen-HLR.
  • Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
  • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet